POVINNÁ VÝBAVA KOLA V ČR:

     Povinná výbava kola se u nás řídí vyhláškou č. 341/2002 SB, příloha č.13, podle které musí být jízdní kola vybavena:

I.
a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku
b) volné konce trubky řidítek musí být spolehlivě zaslepeny (rukojeťmi, zátkami apod.)
c)

zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řidítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity  tuhé materiály) musí mít oblé hrany o poloměru zakřivení min. 3,2 mm, páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínáky nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany o poloměru min. 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na nu kolmé min. 2 mm

d)

matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené

e)

zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností, odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty

f)

přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností, odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty

g)

odrazkami oranžové barvy na obou stranách pedálů, tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo její blízkosti

h)

na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo bocích plášťů pneumatik nebo bočních částech oděvu cyklisty

II.

Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:

a)

světlometem svítícím dopředu bílým světlem, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem

b)

zadní svítilnou červené barvy, zadní svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce I. písm. e), zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy

c)

zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5h bez přerušení

III.

Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte

IV.

Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by narušovaly bezpečnost jízdy