Porovnáme-li požadavky sousedních států s našimi požadavky, můžeme být klidní. Bude-li kolo splňovat naše předpisy, pak by se neměli vyskytnout problémy ani za hranicemi. Výjimku tvoří zvonek, který je požadován v Rakousku a Polsku. S problémem by jste se mohli setkat, využijete-li české možnosti odrazových materiálů na svém oděvu místo klasických odrazek. Ve většině případech však dnešní světla již standardně obsahují i odrazku. Jako problém se může ukázat tedy absence odrazek na pedálech, které se lehce poškodí či v mnoha případech nejsou jejich součástí vůbec.