CESTUJEME S JÍZDNÍM KOLEM VE VLACÍCH ČESKÝCH DRAH

     

     České dráhy jsou největším poskytovatelem veřejné dopravy, který nabízí také přepravu jízdních kol, a to dokonce po celý rok. Přepravovat kolo ve vlaku můžeme těmito způsoby: úschovou během přepravy a jako spoluzavazadlo.

 

     Přeprava jízdního kola s využitím služby úschova během přepravy je možná ve vlacích, které jsou v jízdním řádu označeny symbolem "kufr". Stejným symbolem je označen služební vůz nebo oddíl, kde lze kolo uschovat. Nakládku a vykládku kola si zajišťuje cestující sám, včetně případné manipulace při přestupu. Kolo je během přepravy pod dozorem zaměstnance ČD ve služebním voze či oddíle. Za každý uschovaný kus se platí úschovné ve výši 26 Kč/vlak (pokud nemáme předem zakoupený kombinovaný doklad pro jízdní kolo nebo jiný doklad, opravňující k této přepravě). U označených vlaků je umožněna přeprava jízdních kol s možností rezervace místa pro jízdní kolo (symbol kolo nebo kufr v kroužku) nebo na základě povinné rezervace místa (symbol kolo nebo kufr v rámečku). Rezervaci je možno zakoupit v předprodeji až 2 měsíce předem.

 

     Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadlo je povolena ve všech vlacích osobní dopravy ve vozech označených symbolem kola. Vlaky s rozšířenou kapacitou pro přepravu jízdních kol jako spoluzavazadlo jsou v jízdním řádu v hlavičce vlaku označeny stejným symbolem. Dále je tato přeprava povolena v osobních a spěšných vlacích v neoznačených vozech pouze na prvním a posledním představku soupravy, kde mohou být umístěna vždy nejvýše dvě jízdní kola. Jako spoluzavazadlo nelze přepravit tandemové a vícemístné kolo. Po celou dobu přepravy kola jako spoluzavazadla je cestující povinen zajišťovat bezpečnou manipulaci s kolem a dohled nad ním. Zajišťuje si také nakládku, překládku a vykládku jízdního kola. Doklad o zaplacení ceny za jednorázovou přepravu jízdního kola jako spoluzavazadla ve výši 26 Kč platí do cílové stanice vlaku.

     Pokud cestující využívá větší počet spojů nebo je na několikadenním putování, při kterém kombinuje jízdu na kole s cestou vlakem, může si zakoupit tzv. kombinovaný doklad. Jde o jakousi permanentku pro přepravu jízdního kola, která platí jak pro spoluzavazadlo, tak pro úschovu během přepravy a navíc v úschovnách ČD, které úschovu jízdních kol umožňují. ČD nabízí následující doklady: Jednodenní přepravní doklad pro jízdní kolo za 50Kč, dvoudenní za 60Kč, třídenní za 80Kč, pětidenní za 120Kč a sedmidenní za 150 Kč.