Cyklistické trasy se dělí na cyklotrasy a cykloturistické trasy. Prvky cyklistického značení mají žlutou podkladovou barvu. Cyklotrasy jsou ty, které vedou po silnicích, dobrých místních a účelových komunikacích. Pro značení trasy se používají tři základní dopravní značky - návěst před křižovatkou, směrová tabule a směrové tabulky. Na všech značkách se nachází symbol kola, číslo dané trasy a u směrových tabulí i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase, s nejbližším místem na druhém řádku. Stejně jako dopravní značky jsou umístěny vpravo před křižovatkou nebo odbočkou cyklotrasy.

           
      

Žluté směrové tabulky s černým piktogramem kola, s číslem cyklotrasy v záhlaví, popřípadě se šipkou směru odbočení v záhlaví vedle čísla cyklotrasy.

 

Na křižovatkách nalezneme také směrové tabule s názvy tras a kilometráží.

U složitějších úseků bývá   používána návěst.

 
   
Cykloturistické trasy jsou takové, které vedou po horších lesních či polních cestách nebo terénem. Značí se pásovými značkami o rozměru 14x14 cm. Upozorňovací barva je žlutá, vedoucí pak červená, modrá, zelená či bílá. V některých případech mohou být doplněny na šipku. V podstatě se jedná o stejné značení jako u lyžařských a pěších tras, jen upozorňovací barva je žlutá a značky jsou jednou tak velké, z důvodu lepší viditelnosti. Pásové značení je pak doplněno směrovkami. Ty mají oproti pěším opět žlutý podklad a pouze dva řádky textu. V záhlaví bývá napsáno "Cyklotrasa KČT č. ..."
   

                               Cykloturistická směrovka

                             Cykloturistická značka a šipka

                                  

přečtěte si také: značení turistických cest