Na území České republiky existuje jednotný systém značení turistický tras, se kterým se začalo již koncem 19. století. Pro snadnější orientaci v přírodě slouží pásové značení, které vybudoval a udržuje Klub českých turistů.

     Pěší turistické trasy jsou značeny čtvercovými pásovými značkami o velikosti 100x100mm. Mají podobu třech vodorovných pruhů, kde okrajové pruhy jsou vždy bílé a prostřední pruh udává barvu značené trasy. Ta může být červená, modrá, zelená nebo žlutá.

     Červená značí dálkovou nebo hřebenovou trasu, modrá významnější trasu, zelená místní trasu a žlutá trasu krátkou nebo spojovací cestu. V místech, kde dochází ke změně směru trasy nebo ke křížení tras doplňuje čtvercovou značku šipka. Vyskytne-li se úsek společný pro více tras, pak je jejich značení vždy společné. Kromě toho existuje i skupina speciálních značek, které mají za úkol přivést turistu k různým významným místům, vzdáleným max. 1 km - zříceninám, studánkám, vyhlídkám, vrcholům apod. Koncové body turistických tras jsou označeny koncovou značkou.

     Naučné stezky se značí pásovými i místními značkami nebo speciálními značkami naučné stezky. Systém pásového značení doplňují směrovky a tabulky, které se vyskytují ve městech, vesnicích, na křižovatkách s jinou značenou trasou a na dalších turisticky významných místech. Z tabulky se dá vyčíst název místa, popř. jeho nadmořskou výšku, směrovky informují také o kilometrových vzdálenostech k dalším cílům na trase. Pěší směrovky mají podkladovou barvu krémovou. V záhlaví je uveden text "KČT" nebo pojmenování trasy. Textová část je tvořena třířádkovým textem s nejbližším místem na prvním řádku.

     Na některých směrovkách můžeme narazit na označení E3, E6 či E10, které je umístěno v jejich hrotu. Jedná se o úseky, kudy prochází dálkové pěší a mezinárodní trasy. V obcích začíná značení převážně u železničních a autobusových zastávek nebo u nádraží. Značky jsou umísťovány na viditelném místě různých objektů - stromy, sloupy, zídky. Na loukách a polích jsou značky umístěny na značkařských kolících nebo na zemi na kamenech. Jejich interval by neměl být větší než 250m.

 

       

 

 

 

 

 

             vícebarevná značka

 pásová značka

           šipka

místní značka

koncová značka

naučná stezka

 

       

      

  

       

 

ke zřícenině hradu či jiného objektu

ke studánce či pramenu

k vrcholu nebo vyhlídce

k jinému zajímavému objektu

 

 

                                               

                      turistická směrovka                                                 turistická tabulka

   

                                  

přečtěte si také: značení cyklistických tras